Sunday, April 22, 2012

DIA Maha Mengetahui

Dia Maha Mengetahui segala isi hati.. (Al-Hadid,6)

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan ALLAH Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Hadid,4)

No comments:

Post a Comment